Art.1 PĂRŢILE CONTRACTANTE

  S.C. ARANICO SRL cu sediul social în Lunca Rates, jud. Iasi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Iasi sub Nr. J22/121/2014 având cod de identificare fiscala : RO 32701202 şi contul RO15 BTRL RONC RT02 4332 9901 deschis la BANCA TRASILVANIA, reprezentată prin Nicoara Mihail în calitate de Administrator, fax. 0332443532, adresa e-mail.: office.aranico@gmail.com, denumită în cele ce urmează BENEFICIAR.

  şi  Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

  OBIECTUL contractului constă în servicii pe care CONSULTANTUL le prestează pentru BENEFICIAR în raport cu terţe persoane, fizice sau juridice, denumite in continuare CLIENT, cu scopul de a realiza vânzarea produselor BENEFICIARULUI către acestea. Activităţile pe care COSULTANTUL le desfăşoară sunt:

  • Acordarea de consultanţă de specialitate care să faciliteze vânzarea produselor BENEFICIARULUI;
  • Activităţi de promovare a produselor şi ofertei BENEFICIARULUI.

  Art.3 DURATA CONTRACTULUI

  Durata contractului este de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor.

  Art.4 PRET CONTRACT

  a). Pretul este de 10 % calculat la valoarea fara TVA a facturilor fiscale emise de catre BENEFICIAR, catre clientii promovati de catre CONSULTANT, pentru vanzarile care se incadreaza in politica uzuala (discount, termen de plata etc. – care va fi comunicata consultantului) si pentru produsele care nu fac obiectul unei promotii speciale.
  b). Valoarea produselor aflate in promotie speciala ( produse care vor fi comunicate lunar CONSULTANTULUI), nu se includ la calculul pretului contractului.
  c). In situatia unor vanzari in afara politicii uzuale, pretul contractului se negociaza cu CONSULTANTUL de la caz la caz.

  BENEFICIAR,

  Nicoara Mihail

  CONSULTANT,

  © 2024 Canapelux. All Rights Reserveddesigned by Vistory
  chevron-down