Author - tudor

Regulament concurs „Like & Share-Dragostea este?”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Like & Share-Dragostea este?”

Art. 1. Organizatorul Concursului

1.1. Concursul este organizat de SC ARANICO SRL (CANAPELUX) cu sediul în Iași, înregistrată la ORC Iași sub NR. J22/121/2014, CUI RO32701202, Romania, denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe pagina https://www.facebook.com/canapelux/ http://www.canapelux.ro, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului

Concursul va avea loc începând cu data de 07 februarie 2018, pe pagina Facebook https://www.facebook.com/canapelux/ și se va desfășura până la 28 februarie 2018.

Art. 3. Participanții și condițiile de participare

3.1.Concursul se adresează fanilor paginii de Facebook https://www.facebook.com/canapelux/, persoane fizice, cetăteni români, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în România, ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora. Obiectivul Concursului este promovarea produselor și serviciilor CANAPELUX.

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

1. a) Participanții trebuie să fie fani ai paginii https://www.facebook.com/canapelux/

2. b) Participanții trebuie să dea ”like” și ”share” postării cu respectivul concurs.

3. c) Să raspundă la întrebarea din concurs: Dragostea este?

4. d) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului

5. e) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.

3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii. 3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie să fie fani ai paginii Facebook https://www.facebook.com/canapelux/ și să dea ”like” și ”share” postării care anunță concursul.

4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3.1.

4.3.Căștigătorul va fi extras prin tragere la sorți pe 01 martie 2018 cu ajutorul site-ului www.randompicker.com dintre fanii paginii Facebook https://www.facebook.com/canapelux/ care au dat ”like” și ”share” postării care anunță concursul.

4.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul CANAPELUX prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3. La finalul promoției va fi extras, prin tragere la sorți computerizată, câștigătorul premiului ce constă într‐un “SEZLONG ”. Participantul extras va fi anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către organizator, după data extragerii. Pentru validare, câștigătorul va comunica datele personale reprezentantului CANAPELUX înainte de ridicarea premiului. Premiul poate fi transmis doar membrilor familiei: soț/soții ori rude de gradul întâi. Beneficiarul direct al premiului va fi anunțat de către câștigător în momentul comunicării datelor personale. (datele din buletin)

Art. 5. Premiul Concursului

5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda urmatorul premiu: Un „SEZLONG”, conform art. 4 al Regulamentului.

5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va repeta tragerea la sorți.

Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți și validarea câștigătorului Promoției

6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de programare, în termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigător, câștigătorul fiind anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către CANAPELUX după această dată, privind câștigarea Concursului.

6.4. Câștigătorul poate revendica premiul în termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea rezultatului extragerii. În cazul în care acest termen este depășit, se va repeta tragerea la sorți.

6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câștigătorului să fie publicat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/canapelux/

6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.

6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Art. 7. Regulamentul Concursului

7.1.Regulamentul Promoției este disponibil oricărui solicitant pe pagina Facebook https://www.facebook.com/canapelux/

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 8. Litigii

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instanțelor competente.

Read more...

Castiga saptamanal o canapea de la Canapelux la tombola “Mii de dorințe împlinite te așteaptă la Felicia!’

Pentru că sărbătorile de Crăciun reprezintă  o perioadă mult așteptată de noi toți, anul acesta Centrul Comercial Felicia a pregătit o mulțime de surprize, care să îți deschidă sufletul și să aducă bucurie și căldură în familia ta. Sărbătorile de Crăciun se celebrează în familie, de aceea, anul acesta îi poți invita pe toți cei dragi la tine acasă. Centrul Comercial Felicia oferă săptămânal, prin tragere la sorți, o canapea extensibilă Canapelux. Îți poți alege modelul sau culoarea peferată, chiar din showroom. Mai multe detalii aici: http://felicia-iasi.ro/news/mii-de-dorinte-implinite-te-asteapta-la-felicia/ 
Read more...

Moş Crăciun a lăsat la Canapelux sub brad 3 premii în valoare de 300 lei fiecare, constând în tichete cadou Edenred

Eşti în căutare de inspiraţie sau soluţii pentru o amenajare nouă? Pentru toţi cei care ne vizitează showroomul până joi, 22.12.2016, Moş Crăciun a lăsat sub brad 3 premii în valoare de 300 lei fiecare, constând în tichete cadou Edenred Canapelux. Premiile se acordă prin tragere la sorţi vineri, 23.12.2016 şi nu sunt condiţionate de efectuarea unei cumpărături în magazinul nostru Reţeaua magazinelor afiliate Edenred poate fi consultată aici: http://www.edenred.ro/ro/retea-parteneri-afiliati/harta-partenerilor-afiliati
Read more...
Call Now Button